Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταυτότητα επιχείρησης
Η εταιρεία “ΒΑΝΟΣ” ίδρυσε το 1929 στον Πειραιά, το πρώτο της κατάστημα εμπορίας ναυτιλιακών προϊόντων και χρωμάτων.

Οι επόμενες γενεές, επενδύοντας στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογική εξέλιξη και αξιοποιώντας τη διορατικότητα της οικογένειας, κατάφεραν να αναδείξουν την «ΒΑΝΟΣ Α.Ε.», πλέον, σε μία Εμπορική Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της Ναυτιλίας, Βιομηχανίας, Ενόπλων Δυνάμεων & Πολιτικής Προστασίας και Προμηθειών Δημοσίου Τομέα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δίκτυο καταστημάτων λιανικής.

Ο επαγγελματισμός, το κύρος, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης & εξειδίκευσης του προσωπικού της εταιρείας, επαληθεύονται από τις πιστοποιήσεις τις οποίες έχει λάβει, και ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:

 • Από την TÜV Hellas στα Πρότυπα:
 • ISO 9001:2015- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • ISO 22000:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 •  ISO 21001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 •  ISO 29993:2017 – Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες πέραν της Επίσημης Εκπαίδευσης
 • ISO/IEC 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Από τον Παγκόσμιο ΟργανισμόΤελωνείων (WCO), «Πλήρως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας» (AEOF – Authorized Economic Operator/Full).
 • Έχει πιστοποιηθεί για την «Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων», σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004, από τον φορέα TÜV Hellas.
 • Είμαστε πιστοποιημένοι για την εφαρμογή του Κανονισμού IHM (Inventory Of Hazardous Materials) και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών προς τα πλοία, σύμφωνα με τις συνθήκες EU SRR 1257/2023 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ανακύκλωσης Πλοίων) και SR/CONF/45 (Διεθνής Συνθήκη Χονγκ Κονγκ του 2009) και την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση πλοίων.
 • Στα πλαίσια της Παγκόσμιας εξέλιξης και ανάπτυξης, η εταιρία αποτελεί εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ΝΑΤΟ και προμηθευτή NSPA (NCAGE Code: G2815).
 • Εγγεγραμμένο μέλος του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου (HACC).
 • Αποτελεί εγκεκριμένο προμηθευτή/συνεργάτη των Ε.Κ.Ε.Μ.Σ και Π.Ο.Ν..
 • Ελέγχεται οικονομικά από τη Moore Stephens, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα.

Η εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. μπορεί να προσφέρει λύσεις –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- σε βιομηχανικά και ναυτιλιακά προϊόντα, χρώματα, εξοπλισμό ναυσιπλοΐας, μέσα ατομικής προστασίας και είδη ασφαλείας, τροφοδοσία του προσωπικού κ.α..

Το εξειδικευμένο προσωπικό και η συνεχής υποστήριξη των πελατών, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες στρατηγικής σημασίας που συνάπτονται με οίκους παγκόσμιου κύρους, όπως οι 3Μ, Jotun, Zarges, Loto Safety, Audax, Peli, Portwest, 5.11 Tactical, Timilon Corporation, Seyntex, Barska, DHR, Martek Marine, One Ocean μεταξύ άλλων, συμβάλλουν στην απόδοση απόλυτα εξατομικευμένων λύσεων στον πελάτη, (tailor made solutions), την εκπαίδευση για την ορθή χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση (after sales support). Υπό αυτό το πρίσμα, διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με την TUV Hellas.  

Δίνοντας έμφαση στην άψογη εξυπηρέτηση και την διαρκή ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών της, η “ΒΑΝΟΣ Α.Ε” διατηρεί και υποστηρίζει μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις, καλά θεμελιωμένες, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες επιχειρηματικής ηθικής.