Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταυτότητα επιχείρησης
Η εταιρεία “ΒΑΝΟΣ” ίδρυσε το 1929 στον Πειραιά, το πρώτο της κατάστημα εμπορίας ναυτιλιακών προϊόντων και χρωμάτων.

Οι επόμενες γενεές, επενδύοντας στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογική εξέλιξη και αξιοποιώντας τη διορατικότητα της οικογένειας, κατάφεραν να αναδείξουν την «ΒΑΝΟΣ Α.Ε.», πλέον, σε μία Εμπορική Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της Ναυτιλίας, Βιομηχανίας, Ενόπλων Δυνάμεων & Πολιτικής Προστασίας και Προμηθειών Δημοσίου Τομέα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δίκτυο καταστημάτων λιανικής.

Ο επαγγελματισμός, το κύρος, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης & εξειδίκευσης του προσωπικού της εταιρείας, επαληθεύονται από τις πιστοποιήσεις τις οποίες έχει λάβει, και ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:

  • Από τον Lloyd’s Register Quality Assurance στα πεδία: Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018, Διαχείριση Καταλόγου Επικίνδυνων Υλικών (Inventory of Hazardous Materials –  σύμφωνα με τις Συνθήκες EU SRR & HKC).
  • Από την TUV Hellas, για τη Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το ISO/IEC 27001:2013.
  • Από τον Παγκόσμιο ΟργανισμόΤελωνείων (WCO), «Πλήρως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας» (AEOF – Authorized Economic Operator/Full).
  • Έχει πιστοποιηθεί για την «Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων», σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004, από τον φορέα HT Cert.
  • Στα πλαίσια της Παγκόσμιας εξέλιξης και ανάπτυξης, η εταιρία αποτελεί εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ΝΑΤΟ και προμηθευτή NSPA (NCAGE Code: G2815).
  • Εγγεγραμμένο μέλος του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου (HACC).
  • Αποτελεί εγκεκριμένο προμηθευτή/συνεργάτη των Ε.Κ.Ε.Μ.Σ και Π.Ο.Ν..
  • Ελέγχεται οικονομικά από τη Moore Global, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα.

Η εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. μπορεί να προσφέρει λύσεις –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- σε βιομηχανικά και ναυτιλιακά προϊόντα, χρώματα, εξοπλισμό ναυσιπλοΐας, μέσα ατομικής προστασίας και είδη ασφαλείας, τροφοδοσία του προσωπικού κ.α..

Το εξειδικευμένο προσωπικό και η συνεχής υποστήριξη των πελατών, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες στρατηγικής σημασίας που συνάπτονται με οίκους παγκόσμιου κύρους, όπως οι 3Μ, Jotun, Zarges, Loto Safety, Audax, Peli, Portwest, 5.11 Tactical, Timilon Corporation, Seyntex, Barska, DHR, Martek Marine, One Ocean μεταξύ άλλων, συμβάλλουν στην απόδοση απόλυτα εξατομικευμένων λύσεων στον πελάτη, (tailor made solutions), την εκπαίδευση για την ορθή χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση (after sales support). Υπό αυτό το πρίσμα, διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με την TUV Hellas.  

Δίνοντας έμφαση στην άψογη εξυπηρέτηση και την διαρκή ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών της, η “ΒΑΝΟΣ Α.Ε” διατηρεί και υποστηρίζει μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις, καλά θεμελιωμένες, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες επιχειρηματικής ηθικής.