Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Οι όροι χρήσης καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος vanos-protection.gr της επιχείρησης:

ΒΑΝΟΣ Α.Ε.

ΔΗΜ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 96 & ΣΕΡΙΦΟΥ

Τ.Κ. 18541 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ – ΤΗΛ.: +30210 4278700

Α.Φ.Μ. 094191520 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γ.Ε.Μ.Η.: 44350207000

 1. Γενικά

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας vanos-protection.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της vanos-protection.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα vanos-protection.gr και το περιεχόμενό της (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, προϊόντων και λογισμικού) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με την επιχείρηση και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα vanos-protection.gr σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας vanos-protection.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

 1. Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας vanos-protection.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δε δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 1. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας vanos-protection.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας vanos-protection.gr. Η επιχείρηση παρέχει «όπως ακριβώς έχουν» μέσω της ιστοσελίδας vanos-protection.gr περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες.

Η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που περιέχονται στην ιστοσελίδα vanos-protection.gr, αλλά δεσμεύεται να ενημερώσει το ταχύτερο δυνατόν τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να αγοράσουν προϊόν το οποίο δεν είναι διαθέσιμο.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.  Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η επιχείρηση επισημαίνει προς τους χρήστες / πελάτες, ότι οι εικόνες, φωτογραφίες, ή/ και σχέδια που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας vanos-protection.gr και αφορούν / παρουσιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες, δεν αποτελούν πιστή απεικόνιση χρωμάτων, σχεδίων και διαστάσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Τα προϊόντα προς πώληση μπορεί να διαφέρουν από τα προϊόντα που περιγράφονται ή παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, λόγω μεταγενέστερων αλλαγών κατά την παραγωγή ως προς τις προδιαγραφές, τα συστατικά ή τον τόπο κατασκευής.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, προσθέτει, αφαιρεί με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας vanos-protection.gr χωρίς προειδοποίηση.

 1. Ασφάλεια

Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της Ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο : ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στον Κωδικό Ασφαλείας σας (password) είστε εσείς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς η επιχείρησή μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δε φέρoυν και ούτε θα φέρουν, για όσο διάστημα αγνοούν την απώλεια ή διαρροή του Κωδικού Ασφαλείας σας (password), την παραμικρή ευθύνη για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της επιχείρησης (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες, απαγορεύοντας παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση Στοιχείων & Συναλλαγών

Σε όποιο σημείο της ιστοσελίδας μας εισάγονται προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση, email, όνομα, τηλέφωνα κ.α.), αυτά είναι κρυπτογραφημένα μέσω ασφαλούς πιστοποιητικού ασφαλείας με 2048Bit Encryption (SSL). Τα προσωπικά δεδομένα (όπως passwords & email accounts) αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας encrypted (hashed).

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το χρήστη στην επιχείρηση είναι εμπιστευτικές και η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.

Η vanos-protection.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η vanos-protection.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Ενημερωτικά Newsletters θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλος στην ιστοσελίδα vanos-protection.gr ή σε απευθείας εγγραφή σας στο ενημερωτικό Newsletter της vanos-protection.gr.

Σε κάθε περίπτωση, το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος ή κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με ασφάλεια.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα vanos-protection.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας vanos-protection.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 4624/2019 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ιστοσελίδα vanos-protection.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και διατηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια υπηρεσία του vanos-protection.gr και δεν έχετε υποβάλλει αίτημα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας τους.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ιστοσελίδα vanos-protection.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα μας Πολιτική Απορρήτου, ενώ μπορείτε να ενημερωθείτε για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 679/2016 κάνοντας κλικ εδώ .

 1. Εγγύηση Προϊόντων

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση με την απόδειξη αγοράς, με διάρκεια όπως αυτή ορίζεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή αντιπροσωπεία, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
 • Να μην είναι τροποποιημένο το προϊόν.
 • Να μην έχει γίνει χρήση του προϊόντος άλλη από αυτή που προορίζεται.
 • Να μην είναι το προϊόν σπασμένο ή σε κακή κατάσταση έπειτα από μη ορθή μεταχείριση.
 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (Ν. 2251/1994)

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα Προϊόντα που έχετε αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994. Μπορείτε να παραδώσετε τα Προϊόντα απευθείας στην έδρα της επιχείρησης, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 09:00 – 17:00 :  

ΒΑΝΟΣ Α.Ε.

ΔΗΜ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 96 & ΣΕΡΙΦΟΥ

Τ.Κ. 185 41 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ – ΤΗΛ.: +30210 4278700

Α.Φ.Μ. 094191520 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γ.Ε.Μ.Η.: 44350207000,

ή να τα αποστείλετε με δικά σας έξοδα στην ίδια διεύθυνση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μπορείτε πριν από την επιστροφή των Προϊόντων να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μας. Ειδικότερα, διατηρείτε το  ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψετε το Προϊόν που έχετε αγοράσει από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, χωρίς να έχετε υποχρέωση να αναφέρετε τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 1. Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την πώληση (εφεξής η  «Υπαναχώρηση»), εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του Προϊόντος. Σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελμένων από εσάς με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, η ως άνω προθεσμία ξεκινά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου Προϊόντος.
 2. Εφόσον η Υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη, υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο Προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσης, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων κ.λπ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του Προϊόντος, θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).
 3. Η επιστροφή του Προϊόντος γίνεται δεκτή, μετά από έλεγχο του προϊόντος και μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του Προϊόντος σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 4. Υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε σε Εμάς την Υπαναχώρηση και λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση αυτής. Η επιστροφή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να στείλουμε εμείς την εταιρεία Κούριερ να παραλάβει το προς επιστροφή, Προϊόν από εσάς, με χρέωση δική σας.
 5. Κατόπιν της δήλωσης Υπαναχώρησης, υποχρεούμαστε να αποδώσουμε σε εσάς το τίμημα που εισπράξαμε για το επιστραφέν Προϊόν μαζί με τα αρχικά έξοδα αποστολής. Η επιστροφή του τιμήματος σε εσάς θα γίνεται το αργότερο εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο που λάβαμε  αποδεδειγμένα γνώση για την Υπαναχώρησή σας.
 6. Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό. Κατά τα λοιπά για το δικαίωμα υπαναχώρησής σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκησή του ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994.
 7. Σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε το προϊόν που αγοράσατε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που το παραλάβατε, θα πρέπει να αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (λόγος επικοινωνίας «Αλλαγή είδους που αγοράστηκε online») και μόλις λάβετε επιβεβαίωση ότι μπορείτε να προχωρήσετε στην αλλαγή, θα αναλάβετε με δική σας επιβάρυνση την επιστροφή του προϊόντος προς τη διεύθυνση:

            ΒΑΝΟΣ Α.Ε., ΔΗΜ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 96 & ΣΕΡΙΦΟΥ,18541,  ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΕΛΛΑΔΑ.

Τηλ.: +30 210 4278700.

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό αγοράς. Η ολοκλήρωση της αλλαγής προϊόντος, θα πραγματοποιηθεί αφού λάβουμε το επιστρεφόμενο είδος και ελέγξουμε την κατάστασή του.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το ανωτέρω δικαίωμα Υπαναχώρησής σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των Προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα της Εταιρείας και επιπλέον, τα Προϊόντα έχουν παραληφθεί από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση και δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2251/1994.
 • Σε Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • Κατά τα λοιπά για τις εξαιρέσεις από το  δικαίωμα Υπαναχώρησής σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκησή του ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3ιβ Ν. 2251/1994.
 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε σύμβαση και συναλλαγή με εμάς για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που  απορρέει από την εν λόγω χρήση, θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τα Δικαστήρια Πειραιά θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά.