Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (Ν. 2251/1994)

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα Προϊόντα που έχετε αγοράσει από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994. Μπορείτε να παραδώσετε τα Προϊόντα απευθείας στην έδρα της επιχείρησης,

Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 09:00 – 17:00 :

ΒΑΝΟΣ Α.Ε.

ΔΗΜ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 96 & ΣΕΡΙΦΟΥ

Τ.Κ. 185 41 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ – ΤΗΛ.: +30 2104278700

Α.Φ.Μ. 094191520 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γ.Ε.Μ.Η.: 44350207000,

ή να τα αποστείλετε με δικά σας έξοδα στην ίδια διεύθυνση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μπορείτε πριν από την επιστροφή των Προϊόντων να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μας. Ειδικότερα, διατηρείτε το  ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψετε το Προϊόν που έχετε αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, χωρίς να έχετε υποχρέωση να αναφέρετε τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

  1. Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την πώληση (εφεξής η  «Υπαναχώρηση»), εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του Προϊόντος. Σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελμένων από εσάς με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, η ως άνω προθεσμία ξεκινά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου Προϊόντος.
  2. Εφόσον η Υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη, υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο Προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον), η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων κ.λπ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή η επιστροφή του Προϊόντος, θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).
  3. Η επιστροφή του Προϊόντος γίνεται δεκτή, μετά από έλεγχο του προϊόντος και μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του Προϊόντος σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
  4. Υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε σε Εμάς την Υπαναχώρηση και λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση αυτής. Η επιστροφή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να στείλουμε εμείς την εταιρεία Κούριερ να παραλάβει το προς επιστροφή Προϊόν από εσάς, με χρέωση δική σας.
  5. Κατόπιν της δήλωσης Υπαναχώρησης, υποχρεούμαστε να αποδώσουμε σε εσάς το τίμημα που εισπράξαμε για το επιστραφέν Προϊόν μαζί με τα αρχικά έξοδα αποστολής. Η επιστροφή του τιμήματος σε εσάς θα γίνεται το αργότερο εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο που λάβαμε  αποδεδειγμένα γνώση για την Υπαναχώρησή σας.
  6. Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό. Κατά τα λοιπά για το δικαίωμα υπαναχώρησής σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκησή του, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994.
  7. Σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε το προϊόν που αγοράσατε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που το παραλάβατε, θα πρέπει να αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (λόγος επικοινωνίας «Αλλαγή είδους που αγοράστηκε online») και μόλις λάβετε επιβεβαίωση ότι μπορείτε να προχωρήσετε στην αλλαγή, θα αναλάβετε με δική σας επιβάρυνση την επιστροφή του προϊόντος προς τη διεύθυνση:

            ΒΑΝΟΣ Α.Ε., ΔΗΜ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 96 & ΣΕΡΙΦΟΥ,18541,  ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΕΛΛΑΔΑ.

Τηλ.: +30 2104278700.

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό αγοράς. Η ολοκλήρωση της αλλαγής προϊόντος, θα πραγματοποιηθεί αφού λάβουμε το επιστρεφόμενο είδος και ελέγξουμε την κατάστασή του.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το ανωτέρω δικαίωμα Υπαναχώρησής σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν εφαρμόζεται:

  • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των Προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα της Εταιρείας και επιπλέον, τα Προϊόντα έχουν παραληφθεί από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, καθώς η πώληση δε θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση και δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2251/1994.
  • Σε Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
  • Κατά τα λοιπά για τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησής σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκησή του, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3ιβ Ν. 2251/1994.